top of page

小朋友居家運動(2)

學校提早放暑假,屋企細路仔無野做?

運動同身體機能發展和學習能力都係息息相關,所以小朋友喺發育期間做適量運動係好重要㗎。最近iCare設計咗幾套運動比小朋友喺屋企活動下,屋企人都不妨同小朋友一齊活動下!

#icare#physio#iliketomoveitmoveit#children#exercise
2 次查看0 則留言
bottom of page